Σκοποί

 Σκοποί  του Συλλόγου  είναι:

1. Η προαγωγή και διάδοση στην Κρήτη των Φυσικών Επιστημών και των εφαρμογών αυτών

2. Η βελτίωση των συλλογικών, επαγγελματικών, επιστημονικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών συμφερόντων των μελών του.

3. Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

4. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την επιστημονική έρευνα των φυσικών επιστημών και τη σχέση τους με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

5. Η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων των μελών του στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική της έρευνας των φυσικών επιστημών στη χώρα μας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού του κοινωνικού συνόλου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων στον ίδιο χώρο.

Έτος ίδρυσης 2015

ΣΥΦΥΚ