Εξελεγκτική Επιτροπή

2017-2019

Αστρινάκης Γιάννης

Κρυσταλλά Μερόπη

Πατσάκης Γιάννης

2015-2017

Αστρινάκης Γιάννης

Λουλουδάκης Μιχάλης

Πατσάκης Γιάννης

Έτος ίδρυσης 2015

ΣΥΦΥΚ